Thiền chào buổi sáng

Thiền chào buổi sáng

1. Thời lượng: 120 phút (7h00 - 9h00)

2. Số lượng khách: 02 – 20 khách

3. Nội dung:
- 7h00: Đón tiếp theo phong cách Cát Tường Quân
- 7h45: Giới thiệu phương pháp Thiền và ngồi Thiền
- 8h15: Ăn sáng & thưởng thức đặc sản địa phương, tham quan chụp ảnh
- 9h00: Chào tạm biệt

4. Điều kiện áp dụng: Vui lòng đặt hẹn trước 48 giờ

5. Yêu cầu: Trang phục thoải mái (quần lưng thun)

6. Giá: 

Số lượng (khách)  2 3 – 4 5 – 20  Dưới 10 tuổi
Giá (vnđ)/khách   510.000   460.000   345.000   được tính 50%

7. Dịch vụ bao gồm: Ăn sáng, người dẫn chương trình 

8. Khuyến mãi: Đoàn từ 16 khách trở lên miễn phí 01 khách.

Khí công chào buổi sáng

Khí công chào buổi sáng

1. Thời lượng: 120 phút (7h00 - 9h00)

2. Số lượng khách: 02 – 20 khách

3. Nội dung:
- 7h00: Đón tiếp theo phong cách Cát Tường Quân
- 7h45: Khí công & bài quyền Thập nhị Liên hoa (12 hoa Sen)
- 8h15: Ăn sáng & thưởng thức đặc sản địa phương, tham quan chụp ảnh
- 9h00: Chào tạm biệt

4. Điều kiện áp dụng: Vui lòng đặt hẹn trước 48 giờ

5. Yêu cầu: Trang phục thoải mái (quần lưng thun)

6. Giá: 

Số lượng (khách)  2 3 – 4 5 – 20  Dưới 10 tuổi
Giá (vnđ)/khách   510.000   460.000   345.000   được tính 50%

7. Dịch vụ bao gồm: Ăn sáng, người dẫn chương trình 

8. Khuyến mãi: Đoàn từ 16 khách trở lên miễn phí 01 khách.

Yoga chào buổi sáng

Yoga chào buổi sáng

1. Thời lượng: 120 phút (7h00 - 9h00)

2. Số lượng khách: 02 – 20 khách

3. Nội dung:
- 7h00: Đón tiếp theo phong cách Cát Tường Quân
- 7h45: Chương trình Yoga
- 8h15: Ăn sáng & thưởng thức đặc sản địa phương, tham quan chụp ảnh
- 9h00: Chào tạm biệt

4. Điều kiện áp dụng: Vui lòng đặt hẹn trước 48 giờ

5. Yêu cầu: Trang phục thoải mái (quần lưng thun)

6. Giá: 

Số lượng (khách)  2 3 – 4 5 – 20  Dưới 10 tuổi
Giá (vnđ)/khách   510.000   460.000   345.000   được tính 50%

7. Dịch vụ bao gồm: Ăn sáng, người dẫn chương trình 

8. Khuyến mãi: Đoàn từ 16 khách trở lên miễn phí 01 khách.

Nghệ thuật tĩnh tâm

Nghệ thuật tĩnh tâm

1. Thời lượng: 90 phút (7h00 - 08h30)

2. Số lượng khách: 02 – 20 khách

3. Nội dung:
- Đón tiếp theo phong cách Cát Tường Quân 
- Giới thiệu phương pháp Thiền 
- Tọa Thiền
- Thưởng thức trà, bánh làm bằng tay và tham quan chụp ảnh 
Chào tạm biệt

4. Điều kiện áp dụng: Vui lòng đặt trước 48 giờ

5. Yêu cầu: Trang phục thoải mái (quần lưng thun)

6. Giá: 

Số lượng (khách)  2 3 – 4 5 – 20  Dưới 10 tuổi
Giá (vnđ)/khách   250.000   230.000   170.000   giảm 50%

7. Dịch vụ bao gồm: Người dẫn chương trình

8. Khuyến mãi: Đoàn từ 16 khách trở lên miễn phí 01 khách.

Khí công

Khí công

1. Thời lượng: 90 phút (7h00 - 08h30)

2. Số lượng khách: 02 – 20 khách

3. Nội dung:
- 7h00: Đón tiếp theo phong cách Cát Tường Quân 
- 7h45: Khí công & bài quyền Thập nhị Liên hoa: 12 hoa Sen 
- 8h15: Thưởng thức trà, bánh làm bằng tay và tham quan chụp ảnh
- 8h30: Chào tạm biệt

4. Điều kiện áp dụng: Vui lòng đặt hẹn trước 48 giờ

5. Yêu cầu: Trang phục thoải mái (quần lưng thun)

6. Giá: 

Số lượng (khách)  2 3 – 4 5 – 20  Dưới 10 tuổi
Giá (vnđ)/khách   250.000   230.000   170.000   giảm 50%

7. Dịch vụ bao gồm: Người dẫn chương trình

8. Khuyến mãi: Đoàn từ 16 khách trở lên miễn phí 01 khách.

Yoga

Yoga

1. Thời lượng: 90 phút (7h00 - 08h30)

2. Số lượng khách: 02 – 20 khách

3. Nội dung:
- 7h00: Đón tiếp theo phong cách Cát Tường Quân
- 7h45: Chương trình Yoga
- 8h15: Thưởng thức trà, bánh làm bằng tay và tham quan chụp ảnh 
- 8h30: Chào tạm biệt

4. Điều kiện áp dụng: Vui lòng đặt hẹn trước 48 giờ

5. Yêu cầu: Trang phục thoải mái (quần lưng thun)

6. Giá:

Số lượng (khách)  2 3 – 4 5 – 20  Dưới 10 tuổi
Giá (vnđ)/khách   250.000   230.000   170.000   giảm 50%

7. Dịch vụ bao gồm: Người dẫn chương trình

8. Khuyến mãi: Đoàn từ 16 khách trở lên miễn phí 01 khách.

Hỷ lạc thân tâm

Hỷ lạc thân tâm

1. Thời lượng: 1/2 ngày (9h00 - 14h00)

2. Số lượng khách: 02 – 20 khách

3. Mô tả: Sản phẩm này sẽ trợ duyên để quý khách tìm lại sự hỷ lạc thân tâm

4. Nội dung:

09h00:
- Đón tiếp theo phong cách Cát Tường Quân. 
- Giới thiệu kiến trúc Nhà Rường và ý nghĩa tâm linh Cát Tường Quân
- Hướng dẫn tập 4 động tác khí công
- Uống trà gạo Lứt, mức gừng sau khi hướng dẫn tập khí công
- Xem file Thiền và trải nghiệm Thiền
- Gia chủ trao đổi hoặc trả lời câu hỏi về văn hóa, Thiền...
- Tĩnh tâm trước khi ăn, dùng cơm trưa
- Rửa tay thảo mộc và Thiền hành
- Quý khách chụp ảnh, viết cảm nhận
14h00:
-  Chào tạm biệt.

5. Điều kiện áp dụng: Vui lòng đặt hẹn trước 72 giờ

6. Giá:

Số lượng (khách)  2 – 4 5 – 10 11 – 15 16 – 20
Giá (vnđ)/khách  1.150.000   1.035.000   920.000   800.000 

7. Dịch vụ bao gồm: Hướng dẫn tập khí công, thiền, ăn trưa, rửa tay thảo mộc

8. Lưu ý:
-  Chương trình dành cho khách từ 18 tuổi trở lên
-  Vui lòng mang theo vật dụng cá nhân vừa đủ
-  Vui lòng tắt điện thoại hoặc chuyển sang chế độ im lặng
-  Vui lòng nói nhỏ, đi chậm và cố gắng im lặng trong lúc ăn.

2013 Copyright © Cát Tường Quân, All rights reserved.